Privacy & Cookiebeleid

Een Privacy & Cookiebeleid is een wettelijk vereist document dat aangeeft hoe een website of organisatie persoonlijke informatie van gebruikers verzamelt, gebruikt en beschermt. Het geeft ook details over het gebruik van cookies voor tracking en personalisatie.

Privacy & Cookiebeleid

1. Algemeen
Dit Privacy & Cookiebeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of "GDPR").
2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
EBA Group BV
Met hoofdkantoor te Ossenstraat 15, 9000 Gent, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0794.328.248 (hierna "EBA dakwerken" en "Wij") is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.ebadakwerken.be (hierna 'de Website').
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van onze Website en van personen die zich inschrijven voor de diensten of producten die wij leveren. Dit omvat meer specifiek: Wij verwerken uw naam, voornaam en contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel aanvullend afleveradres, betaalgegevens, IP-adres, etc.). Deze gegevens worden niet door ons geïnitieerd, maar omdat u deze aan ons verstrekt voor verwerking, bijvoorbeeld bij registratie op onze website of bij het plaatsen van een bestelling. Eventueel kunnen we ook andere gegevens verwerken als u deze expliciet aan ons verstrekt (zoals geslacht, interesses, etc.). Het verstrekken van deze gegevens aan ons wordt beschouwd als toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor de doeleinden van dit Privacy- en cookiebeleid. Daarnaast worden bepaalde gegevens verzameld via cookies. Zie hieronder voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
4. Juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld bij registratie op de Website of tijdens het plaatsen van een bestelling), en dit Privacy- en Cookiebeleid te accepteren, geeft u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Naast uw toestemming is ook de noodzaak om u de contractueel overeengekomen diensten of goederen te kunnen bieden een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (m.a.w. de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons geldt ook als rechtsgrond).
5. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Algemene doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens o.a. om:
- U de dienst of de producten te kunnen leveren zoals aangeboden via onze Website;
- Vragen van onze gebruikers beantwoorden;
- Informatie verstrekken, aanbiedingen en advertenties tonen, en e-mails en nieuwsbrieven versturen die relevant kunnen zijn voor u;
- Klachten behandelen;
- Fraude voorkomen, onderzoeken en/of bestrijden;
- Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Communicatie met u
Als u ons uw contactgegevens geeft (bijvoorbeeld bij registratie, contact opnemen met klantenservice, enz.), kunnen wij contact met u opnemen voor administratieve doeleinden zoals klantenservice, om vragen of opmerkingen die u mogelijk hebt, te beantwoorden.
Marketingdoeleinden
Als u heeft ingestemd met het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, advertenties of promoties, of andere marketingcommunicatie die voor u interessant kan zijn.
6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:
- Wij uw toestemming hebben verkregen om dit te doen;
- Wij verplicht zijn om dit te doen door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere wettelijke of regelgevende vereisten;
- Dit noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen.
7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, tenzij de wet ons verplicht of toestaat om ze langer te bewaren.
8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of ongeoorloofd verlies.
9. Cookies
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om de werking en functionaliteit van de Website te verbeteren en om bezoekersgedrag te analyseren. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw browser te wijzigen. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, zie onze Cookieverklaring.
10. Uw rechten
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet op de juiste manier worden verwerkt. Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, zie onze pagina met Veelgestelde vragen.
11. Wijzigingen in dit Privacy & Cookiebeleid
Wij kunnen dit Privacy & Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het bijgewerkte beleid op onze Website te plaatsen.
12. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy & Cookiebeleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.

Laatste update: 18 mei 2023.